ENGINYER D'EDIFICACIÓ / ARQUITECTE TÈCNIC INGENIERO DE EDIFICACIÓN / ARQUITECTO TÉCNICO
ENGINYER D'EDIFICACIÓ / ARQUITECTE TÈCNIC                             INGENIERO DE EDIFICACIÓN / ARQUITECTO TÉCNICO

Certificació d'Eficiència Energètica

De l'1 de juny de 2013 tots els habitatges nous i per a lloguer, han de fer la Certificació d'Eficiència Energètica. Estem donats d'alta com a Certificadors a l'ICAEN.

Cèdules d'Habitabilitat

Les vivendes necessiten tenir la cèdula d'habitabilitat, per poder fer tràmits amb les diferents empreses de serveis (aigua, llum, etc.). Nosaltres la realitzem en poc temps i a un bon preu.

Estudis d'impacte i integració al Territori 

Per la implantació d'activitats al Territori tals com, rehabilitació de masia, hípica, càmping, planta de tractament RCD, parc solar fotovoltaic, parc eòlic, granja, celler, pla parcial urbanístic. Realitzem els estudis d'impacte i integració al Territori d'aquestes activitats a les zones periurbanes.

Inspeccions Tècniques d'Edificis (ITE)

Es realitza la Inspecció tècnica de l'edifici, seguint la Normativa aplicable, alguns dels elements que s'han d'Inspeccionar són les façanes, cobertes, l'estructura, les instal·lacions, etc.. Col·laborador de l'empresa Gitecom, http://www.gitecom.es/

Direcció d'Obra i Execució

 Realitzem la Direcció de la construcció, al ser una de les atribucions que els Enginyers d'Edificació/Arquitectes Tècnics tenen, per a que l'execució, l'acabat i el cost sigui segons l'acordat amb el propietari/promotor.

Certificats de Solidesa i Seguretat

S'emet el Certificat segons les condicions actuals de l'edifici, aquest document el demana l'administració per realitzar qualsevol canvi d'ús d'un edifici, local, explotació...

Plans d'Autoprotecció de Catalunya

Es realitza els Plans d'Autoprotecció en l'Àmbit local i General dels edificis, instal·lacions, nuclis habitats, solars, centres, activitats a l'aire lliure, etc. segons el Decret 82/2010, que obliga a adoptar mesures d'autoprotecció als diferents espais.

Projectes d'ampliació, reformes i rehabilitació

Es realitza l'estudi del projecte plantejat per la propietat i un cop trobada la sol·lució que més s'adapta, realitzem els tràmits, llicències i tots els permisos que siguin necessaris per realitzar aquest projecte.

Peritatges, taxacions i valoracions

Es realitza la peritació de vivendes, locals i magatzems, es fan taxacions de danys produïts a l'edificació amb la realització d'un informe pericial, com també valoracions immobiliàries per separacions de bens.

Estudis de Seguretat i Salut - Coordinació

Realitzem l'Estudi de Seguretat i Salut (ESS) de l'obra, l'Estudi Bàsicde Seg. i Salut (EBSS) i la Coordinació d'aquests.

Assumeix d'obra

Els Municipis exigeixen que un tècnic Enginyer d'Edificació / Arquitecte Tècnic, es faci responsable de l'obra que s'ha de fer. Realitzem l'assumeix tècnic, com també els tràmits que cada Municipi pugui exigir.

adreces GENCAT: (codi QR - clickeu damunt)

     Paissatge          /            Habitabilitat         /            ITE             /          PAU

JORDI FONSECA SERÓ

Enginyer d'Edificació / Arquitecte Tècnic

Ingeniero de Edificación / Arquitecto Técnico

Col. nº 749 de CAATEE de Lleida

 

Tel.: 651482565   mail:jfonseca@caatlleida.net

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© 2013 jordi fonseca seró